Η σειρά με την οποία διευθετείτε σε καθημερινή βάση τις δουλειές σας καθορίζει το πόσο παραγωγική αποβαίνει η εργάσιμη ημέρα σας καθώς και τα περιθώρια του χρόνου της ανάπαυσής σας.

Skill Level: Beginner

Καταγραφή και ανάλυση των σημαντικότερων πεδίων εφαρμογής του Social Media & Marketing. Παρουσιάζονται τα κυριότερα εργαλεία και τεχνικές δημιουργίας, διαχείρισης, προώθησης και στρατηγικής που χρειάζονται οι επιχειρήσεις προκειμένου να συμμετάσχουν επιτυχώς στην παγκόσμια ψηφιακή αρένα του ανταγωνισμού.

Skill Level: Beginner