Συχνές Ερωτήσεις Εκπαιδευομένου

1. Εάν διαπιστώσω αστοχία στην σύνδεσή μου στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης (λάθος username ή password) ή άλλα προβλήματα τι πρέπει να κάνω;

Για διορθώσεις λαθών σε username, email ή το ονοματεπώνυμό ή το αντικείμενο κατάρτισης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που σας έχουν δοθεί με email ή ανατρέξτε στην ερώτηση 20 του παρόντος εγχειριδίου.

3. Ποια είναι η διάρκεια της τηλεκατάρτισης;
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος αναγράφεται στα στοιχεία περιγραφής του προγράμματος «Χρόνος υλοποίησης»
Η κάθε εκπαιδευτική ώρα έχει διάρκεια 45 λεπτά.

4. Μέχρι πότε πρέπει να ολοκληρώσω το πρόγραμμα κατάρτισης;
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την παρακολούθηση του συνόλου των εκπαιδευτικών ορών και εφόσον αυτές έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες υλοποίησης του προγράμματος και εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του.

5. Ποιες μέρες και ώρες μπορώ να παρακολουθώ την τηλεκατάρτιση;
Εάν είστε άνεργος, μπορείτε να την παρακολουθείτε σε οποιαδήποτε μέρα και ώρα εσείς επιθυμείτε, όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Εάν είστε εργαζόμενος, δεν επιτρέπεται το ωράριο εργασίας σας να συμπίπτει ολικώς ή μερικώς με τις ώρες κατάρτισης σας. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα προσμετράται ο συγκεκριμένος χρόνος παρακολούθησης.

6. Πώς το σύστημα καταγράφει το χρόνο αφοσίωσης μου;
Για τη σωστή καταγραφή των ωρών παρακολούθησης, πρέπει να είστε συνεχώς συνδεδεμένοι στο σύστημα και στο διαδίκτυο. Εάν αφήνετε τον υπολογιστή σας χωρίς να κάνετε κάποια ενέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, το σύστημα αναγνωρίζει ότι δεν παρακολουθείτε και σας αποσυνδέει από το εκπαιδευτικό υλικό. Nα αποφεύγετε την πολύωρη και συνεχόμενη παρακολούθηση, όπως για παράδειγμα 6 συνεχόμενες ώρες. Αντί για αυτό, προτείνεται να κάνετε διαδοχικές προσπάθειες, 3 φορές x 2 ώρες κάθε φορά. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος χάσιμου των ωρών, σε τυχόν προβλήματα με την σύνδεση σας στο Internet, φορτωμένο Wi-Fi στο σπίτι ή στο γραφείο, το τηλέφωνο ή/και το ρεύμα.

7. Ολοκλήρωσα την παρακολούθηση του υλικού νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο κατάρτισης. Είναι αρκετό για να θεωρηθεί ότι έχω ολοκληρώσει την Θεματική Ενότητα ή το πρόγραμμα;
ΌΧΙ. Οι προδιαγραφές παρακολούθησης στο πρόγραμμα με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, αναφέρουν την παρακολούθηση για κάθε εκπαιδευτική ώρα, τουλάχιστον 15 διαφανειών. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τις απαιτούμενες ώρες τηλεκατάρτισης για κάθε Θεματική Ενότητα πριν προχωρήσετε στην επόμενη με βάση το χρονοδιάγραμμα μελέτης, μέχρι να ολοκληρώσετε τις συνολικά απαιτούμενες ώρες παρακολούθησης για το πρόγραμμα.

8. Τι πρέπει να κάνω για να συγκεντρώσω τις απαιτούμενες ώρες που χρειάζομαι ανά Θεματική Ενότητα ή το πρόγραμμα για να θεωρηθεί επιτυχής η παρακολούθηση μου;
Μπορείτε να ανατρέξετε σε κάποιο αντικείμενο που σας κέντρισε το ενδιαφέρον στο πρόσθετο ή συμπληρωματικό υλικό και να παρακολουθήσετε το περιεχόμενο του. Επιπλέον, αναζητήστε πηγές πληροφόρησης στο διαδίκτυο (ενώ είστε συνδεδεμένος στην πλατφόρμα και το μάθημα, χωρίς να παραλείπετε να επανέρχεστε σε αυτό κάθε μισή ώρα), όπως αυτές αναφέρονται στην συνημμένη βιβλιογραφία του αντικειμένου ή σε κάποιες από τις ενότητες που παρακολουθείται.

9. Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για την διάρκεια σε ώρες κατάρτισης που παρακολούθησα έως μια δεδομένη χρονική στιγμή;
Μπορείτε να βλέπετε το χρόνο σας στη σελίδα του μαθήματος, επάνω δεξιά στο πλαίσιο ‘’Αφοσίωση μαθήματος’’ ή να απευθύνετε ερώτημα στον επόπτη τηλεκατάρτισης.

10. Τα τεστ, οι εξετάσεις ή οι δραστηριότητες, αλλά και οι ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης στο τέλος κάθε Θεματικής Ενότητας είναι υποχρεωτικές να απαντηθούν;
Σε όλες τις ενότητες oι ωφελούμενοι μπορούν να λάβουν μέρος σε εργασίες, ασκήσεις, διάφορα τεστ αυτοαξιολόγησης όπου μπορούν να δοκιμάσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά την παρακολούθηση των μαθημάτων. Οι ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης είναι για προσωπική χρήση. Άλλες το σύστημα τις επιτρέπει να απαντηθούν και άλλες όχι και δεν είναι υποχρεωτικές. Η απάντηση τους είναι προαιρετική, ωστόσο θα σας βοηθήσει σημαντικά να εμπεδώσετε το θέμα που πραγματεύεστε.

11. Έχω διαπιστώσει ελλείψεις και αστοχίες με το εκπαιδευτικό υλικό. Τι κάνω;
Στείλτε ένα email με τις παρατηρήσεις σας, αναφέροντας το αντικείμενο κατάρτισης που παρακολουθείτε και την Εκπαιδευτική Ενότητα όπου εντοπίσατε κάποιο πρόβλημα με τα σχόλια σας στο support@dimitra.gr

12. Έχω ολοκληρώσει το πρόγραμμα με τις απαιτούμενες ώρες, πρέπει να κάνω κάτι άλλο;
ΌΧΙ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα παραλάβατε «Βεβαίωση Παρακολούθησης» από τον πάροχο κατάρτισης σας και θα οδηγηθείτε σε εξετάσεις πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων.

13. Μπορώ να κατεβάσω το εκπαιδευτικό υλικό από την πλατφόρμα;
ΟΧΙ. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται online και δεν είναι διαθέσιμο για «κατέβασμα» σε μορφή PDF, Word ή PowerPoint.

14. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης σχετίζονται με την πιστοποίηση δεξιοτήτων;
Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης έχουν εκπονηθεί από τους συγγραφείς του υλικού και δεν έχουν καμία σχέση με την πιστοποίηση.

15. Δικαιούμαι να συμμετέχω σε εξετάσεις πιστοποίησης;
Όλοι/ες οι ωφελούμενοι/ες που ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους, μπορούν να λάβουν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ, εφόσον το πρόγραμμα το προβλέπει. Ο πάροχος κατάρτισης που ανήκει ο/η ωφελούμενος/η, έχει υποχρέωση να διασφαλίσει και διευκολύνει τη συμμετοχή των ωφελούμενων στις εξετάσεις πιστοποίησης, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Οι εξετάσεις αυτές θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μια φορά (επανεξέταση) σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής των ωφελούμενων κατά την πρώτη εξέταση.

16. Η συμμετοχή των ωφελούμενων στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική;
Η συμμετοχή των ωφελούμενων στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι προαιρετική. Ο ωφελούμενος στην περίπτωση αποτυχίας επανεξετάζεται για μία επιπλέον φορά, εφόσον το επιθυμεί.

17. Πότε θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης;
Οι εξετάσεις πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των επανεξετάσεων πιστοποίησης, θα πραγματοποιούνται σε διάστημα εντός ενός (1) μηνός μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης. Οι επανεξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργούνται εντός τριών (3) ημερών από την προηγούμενη εξέταση.

18. Ποια θα είναι η διαδικασία των εξετάσεων για την πιστοποίηση μετά το πέρας της κατάρτισης;
Ο κάθε πιστοποιημένος οίκος πιστοποίησης διαθέτει διαπιστευμένη διαδικασία εξετάσεων για την οποία Θα ενημερωθείτε σχετικά από τον πάροχο κατάρτισης. Σε κάθε περίπτωση οι εξετάσεις αυτές θα διεξάγονται από απόσταση χωρίς φυσική παρουσία αποκλειστικά διαδικτυακά με on-line σύστημα επιτήρησης.

19. Σε ποιον απευθύνομαι για προβλήματα σχετικά με τα αντικείμενα κατάρτισης ή τη διαδικασία εκπαίδευσης μου;
Απευθύνεστε στον εκπαιδευτή σας (εκπαιδευτής τηλεκατάρτισης) μέσω της πλατφόρμας και του forum συζητήσεων ή στο τηλέφωνο που σας έχει δοθεί.

20. Σε ποιον απευθύνομαι για προβλήματα σύνδεσης στην πλατφόρμα;
Για θέματα Τεχνικής Υποστήριξης του συστήματος τηλεκατάρτισης μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 801-11-22777 (από σταθερό) από Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 μέχρι 18:00 ή με email στο support@dimitra.gr