Συχνές Ερωτήσεις Εκπαιδευομένου (Voucher Επιστημόνων)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

 Πως δοκιμάζω - ελέγχω εάν καταγράφεται σωστά ο χρόνος μελέτης μου;

 1. Εισέρχομαι στην πλατφόρμα. 
 2. Πηγαίνω στην εκπαιδευτική ενότητα. 
 3. Βλέπω και σημειώνω επάνω δεξιά το χρόνο που έχω κάνει μέχρι στιγμής. 
 4. Ανοίγω ένα μάθημα, (Πατάω για να ανοίξει ένα μάθημα, το οποίο ανοίγει σε νέο παράθυρο ή καρτέλα και ΔΕΝ κλείνω το άλλο παράθυρο). 
 5. Διαβάζω για διάστημα περίπου 5-10 λεπτών.
 6.  Κλείνω το παράθυρο του μαθήματος και επιστρέφω στην ενότητα. (Σε κάποια μαθήματα θα χρειαστεί να πατήσω έξοδο από τη δτραστηριότητα) 
 7. Ανανεώνω τη σελίδα της ενότητας. 
 8. Εάν εχω κάνει σωστά τη διαδικασία ο χρόνος μου θα έχει προστεθεί.

 

 

 Πως υπολογίζονται οι 100 ώρες παρακολούθησης στο σύστημα τηλεκατάρτισης ;

Τα μαθήματα ανοίγουν σε νέο αναδυόμενο παράθυρο (pop-up). Και για να εισέλθετε θα πρέπει να φροντίσετε, σε περίπτωση που έχετε προστασία για τα αναδυόμενα παράθυρα (pop-up blocker) να την απενεργοποιήσετε για την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης (https://edimitra.gr/ )αλλιώς δε θα μπορέσετε να ανοίξετε το μάθημα.

Για να ολοκληρωθούν οι 100 ώρες παρακολούθησης θα πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον 67 ώρες παραμονής στο σύστημα τηλεκατάρτισης και  να αφιερώνετε χρόνο, ώστε να διαβάζετε τις διαφάνειες και να ακούτε την αφήγηση που υπάρχει σε αυτές. 

Όσον αφορά το χρόνο και το εύρος του εκπαιδευτικού υλικού, ακολουθούνται οι προδιαγραφές της πρόσκλησης για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού: για κάθε ώρα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης αντιστοιχούν δεκαπέντε μοναδικές οθόνες (διαφάνειες), σελ 77 της πρόσκλησης.

Για τη σωστή καταγραφή των ωρών παρακολούθησης, πρέπει να είστε συνεχώς συνδεδεμένοι στο σύστημα και στο διαδίκτυο. Σημεία τα οποία πρέπει απαραίτητα να προσέχετε:

 • Επειδή το παράθυρο του μαθήματος παραμένει ανοιχτό σε διαφορετικό παράθυρο από τη σελίδα της πλατφόρμας, δεν πρέπει να αποσυνδέεστε (logout) από την πλατφόρμα και να αφήνετε μόνο το παράθυρο του μαθήματος ανοικτό.
 • Nα αποφεύγετε την πολύωρη και συνεχόμενη παρακολούθηση, όπως για παράδειγμα 5 ώρες συνεχόμενες. Αντί για αυτό, προτείνεται να κάνετε διαδοχικές προσπάθειες, 5 x 1 ώρα. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος χάσιμου των ωρών, σε τυχόν προβλήματα με την σύνδεση σας στο Internet, φορτωμένο Wi-Fi στο σπίτι ή στο γραφείο, το τηλέφωνο ή/και το ρεύμα.
 • Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά για φορητούς υπολογιστές χρειάζεται από τον Πίνακα ελέγχου των Windows (Control panel) να ρυθμίσετε τις Επιλογές Ενέργειας ώστε ο υπολογιστή σας να μην μπαίνει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (δεν αρκεί μόνο η απενεργοποίηση του screen saver).

Σε πολλά σημεία η αφήγηση δεν είναι ίδια με το κείμενο που παρουσιάζεται και θα πρέπει να παραμείνετε στις διαφάνειες και να μην τις προσπερνάτε γρήγορα. 

Επιπλέον εάν αφήνετε τον υπολογιστή σας χωρίς να κάνετε κάποια ενέργεια, πχ εναλλαγή διαφανειών, το σύστημα αναγνωρίζει ότι δεν παρακολουθείτε και σας αποσυνδέει από το εκπαιδευτικό υλικό. Σε αυτή την περίπτωση δεν προσμετράται ο χρόνος και θα πρέπει να συνδεθείτε ξανά.

Ο Χρόνος καταγράφεται μόνο όταν έχετε εισέλθει στην ενότητα έχοντας πρώτα πατήσει στα κίτρινα εικονίδια της κάθε ενότητας, τα οποία ανοίγουν είτε σε νέα καρτέλα, είτε σε νέο παράθυρο. 

Πατώντας το κουμπί το μάθημα ανάλογα με τη μορφή του, ανοίγει είτε σε νέα καρτέλα, είτε σε νέο παράθυρο, στο οποίο θα πρέπει να παραμείνετε και να μελετήσετε το περιεχόμενο.

Όταν τελειώσετε τη μελέτη σας, θα πρέπει να κλείσετε μόνο την καρτέλα ή το παράθυρο στο οποίο είχε ανοίξει το μάθημα. 

Στη συνέχεια στην περίπτωση που δεν επιστρέψετε αυτόματα στη σελίδα της ενότητας θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί επάνω δεξιά στην οθόνη, για να επιστρέφετε στη σελίδα του μαθήματος.

Με τον τρόπο αυτό ο χρόνος παραμονής στο μάθημα θα έχει καταγραφεί.

  

  

Υπενθύμιση: Τα Αναγκαία Cookies θα πρέπει και να είναι ενεργοποιημένα.

coockies

 Πολλές φορές εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

"Το λογισμικό αναπαραγωγής SCORM έχει διαπιστώσει ότι η σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο είναι αναξιόπιστη ή έχει διακοπεί. Αν συνεχίσετε σε αυτή την δραστηριότητα SCORM, η πρόοδος σας μπορεί να μην σωθεί. Θα πρέπει να βγείτε από τη δραστηριότητα τώρα, και να επιστρέψει όταν θα έχετε μια αξιόπιστη σύνδεση στο Διαδίκτυο."

‘The SCORM player has determined that your internet connection is unreliable or has been interrupted. If you continue in this SCORM activity, your progress may not be saved”. 

Αυτό το σφάλμα σχετίζεται συνήθως με τη σύνδεση στο Internet ή τις περισσότερες φορές με το Wi-Fi και είναι πιο κοινή στο iPad.

Δοκιμάστε:

 • Να συνδεθείτε μέσω επιτραπέζιου υπολογιστή, desktop, (με καλώδιο, αντί για Wi-Fi) 
 • Επανεκκίνηση του δρομολογητή/μόντεμ σας 
 • Κλείσιμο τυχόν περιττών προγραμμάτων ή εφαρμογών λογισμικού που εκτελούνται στο παρασκήνιο του υπολογιστή σας και χρησιμοποιούν τη σύνδεση Internet. Πχ βίντεο από YouTube.
 • Κλείστε όλα τα άλλα παράθυρα και καρτέλες του προγράμματος περιήγησης για να δώσετε στο Moodle περισσότερο εύρος δικτύου
 • Επανεκκίνείστε τον φυλλομετρητή σας.

 Πολλές φορές εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: A required parameter (sesskey) was missing

Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται τις περισσότερες φορές όταν αφήνουμε για πολλή ώρα ανοικτό το παράθυρο, χωρίς να αλληλεπιδρούμε με την πλατφόρμα και το μάθημα και επιχειρούμε μετά κα νάνουμε κάποια ενέργεια. 

Η συνεδρία όμως έχει λήξει και βγάζει το μηνυμα λάθους. Επίσης ενδέχεται να εμφανιστεί μετά από κάποια στιγμιαία διακοπή της σύνδεσης. Προτείνουμε να μην αφήνετε τον Η/Υ χωρίς να κάνετε κάποιες ενέρειες στο μάθημα, καθώς και ανά τακτά χρονικά διαστήματα να βγαίνετε από το μάθημα ώστε να καταγράφεται ο χρόνος σας και να επανέρχεστε.

 Προβλήματα στο περιεχόμενο ορισμένου εκπαιδευτικού υλικού

Σε μερικές περιπτώσεις παρατηρείται μη ορθή προβολή ορισμένου περιεχομένου εκπαιδευτικού υλικού (αναγραμματισμός και αντικατάσταση χαρακτήρων). Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει ασυμβατότητα τεχνολογιών, στην περίπτωση που το υλικό ενός μαθήματος έχει αναπτυχθεί σε Microsoft Office 2016 ή νεότερο, και ο εκπαιδευόμενος έχει στον υπολογιστή του εγκατεστημένο το Microsoft Office 2013 ή παλαιότερο και χρησιμοποιεί τον περιηγητή (browser) Google Chrome

Στις περιπτώσεις αυτές προτείνεται η χρήση άλλων περιηγητών internet όπως το Mozilla Firefox.


3. Από πού μπορώ να προμηθευτώ τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα τηλεκατάρτισης;

Οι πάροχοι κατάρτισης χορηγούν στους καταρτιζόμενους τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα τηλεκατάρτισης, όπου περιλαμβάνεται το εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο αντιστοιχεί στο αντικείμενο κατάρτισης που έχουν επιλέξει.


4. Ποια είναι η διάρκεια της τηλεκατάρτισης;

Η διάρκεια της κατάρτισης ανέρχεται σε 100 διδακτικές ώρες. Η κάθε διδακτική ώρα έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστον σαράντα (40) λεπτά. 


5. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να ολοκληρώσω την εκπαίδευσή μου;

Το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης άρχεται την ημέρα που λαμβάνει ο ωφελούμενος τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα τηλεκατάρτισης, το αργότερο την 25η/4/2020,και ολοκληρώνεται το αργότερο έως και την 31η/5/2020


6. Ποιες ώρες και μέρες πρέπει να παρακολουθώ την τηλεκατάρτιση;

Η τηλεκατάρτιση  πραγματοποιείται αποκλειστικά με ασύγχρονη μέθοδο, δηλαδή μπορείτε να την παρακολουθείτε, σε ώρα και τόπο της απολύτου επιλογής σας.


7. Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για την διάρκεια σε ώρες της κατάρτισης που παρακολούθησα έως μια δεδομένη χρονική στιγμή;

Μπορείτε να βλέπετε το χρόνο σας, στη σελίδα του μαθήματος, επάνω δεξιά στο πλαίσιο Αφοσίωση μαθήματος ή να απευθύνετε ερώτημα στον επόπτη του παρόχου κατάρτισης στον οποίο ανήκετε για να σας ενημερώσει.


Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενεργοποίηση των Αναγκαίων Cookies, ώστε να καταγράφεται σωστά η εκπαιδευτική πορεία.

coockies


8. Υπάρχουν τεστ, εξετάσεις ή κάποια δυνατότητα αυτοαξιολόγησης;

Σε όλες τις ενότητες oι ωφελούμενοι  μπορούν να λάβουν μέρος σε εργασίες, ασκήσεις, διάφορα τεστ αυτοαξιολόγησης όπου μπορούν να δοκιμάσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά την παρακολούθηση των μαθημάτων.


9. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης θα πρέπει να απαντηθούν σωστά σε όλες τις ενότητες της εκπαίδευσης, το λιγότερο δηλαδή 5/10 ; Είναι αυστηρά τα κριτήρια; η είναι κάτι προαιρετικό;  

Όχι είναι ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης για προσωπική χρήση και δεν απαιτούν σκορ προκειμένου να συνεχίσετε σε επόμενη ενότητα. Η απάντηση τους είναι προαιρετική, ωστόσο θα σας βοηθήσει σημαντικά να εμπεδώσετε το θέμα που πραγματεύεστε


10. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης σχετίζονται με την πιστοποίηση δεξιοτήτων

Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης έχουν εκπονηθεί από τους συγγραφείς του υλικού και δεν έχουν καμία σχέση με την πιστοποίηση.  


11. Δήλωσα κατά λάθος η μετάνιωσα  για το εκπαιδευτικό αντικείμενο που παρακολουθώ. Μπορώ να παρακολουθήσω και άλλο αντικείμενο  επίσημα η ανεπίσημα. 

Το αντικείμενο που μπορείτε να παρακολουθήσετε με βάση την προκήρυξη είναι μόνο ένα. Ωστόσο η  πλατφόρμα τηλεκατάρτισης edimitra.gr , έχει δώσει την δυνατότητα στο Πάροχο κατάρτισης να σας προσφέρει την δυνατότητα παρακολούθησης ενός ακόμη εκπαιδευτικού αντικειμένου. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει μετά τις  8/5/20 και οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση μετά την ολοκλήρωση των 100 ωρών του αντικειμένου που έχει επιλεγεί κατά την ενεργοποίηση του voucher. 


12. Σε τι γλώσσες προσφέρονται οι υπηρεσίες τηλεκατάρτισης;

Όλα τα θεματικά αντικείμενα με βάση την σχετική προκήρυξη προσφέρονται μόνο στην Ελληνική γλώσσα.

12. Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με καθηγητή;

Οι ωφελούμενοι για κάθε απορία τους θα πρέπει  να επικοινωνούν με τον/την επόπτη τηλεκατάρτισης που έχει ορίσει ο Πάροχος κατάρτισης. Τον επόπτη και τα στοιχεία επικοινωνίας του, μπορεί να τα πληροφορηθεί  ο κάθε ωφελούμενος στο ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Ε-MAIL ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ TRAININGVOUCHER που έλαβε.

13. Αν δεν ολοκληρώσω τις 100 ώρες παρακολούθησης στο πρόγραμμα τι γίνεται;

Ο ωφελούμενος υποχρεούται να υλοποιήσει τον πλήρη κύκλο του προγράμματος τηλεκατάρτισης, διάρκειας 100 διδακτικών ωρών. Η μη ολοκλήρωση των ανωτέρω διδακτικών ωρών στο σύνολό τους επιφέρει τη μη καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματός του, ύψους 200€.

14. Αν ολοκληρώσω τις 100 ώρες παρακολούθησης στο πρόγραμμα μπορώ να πάρω βεβαίωση παρακολούθησης;

Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούνται μετά το πέρας των 100 ωρών παρακολούθησης του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, να σας χορηγήσει Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης

15. Δικαιούμαι να συμμετέχω σε εξετάσεις πιστοποίησης; 

Όλοι/ες  οι ωφελούμενοι/ες που ολοκληρώνουν την εκπαίδευση των 100 ωρών, μπορούν να λάβουν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης από αναγνωρισμένους φορείς Πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ. Το κόστος των εξετάσεων αυτών δηλαδή το ποσό των 50 € καλύπτεται από το πρόγραμμα και δεν επιβαρύνει τον/την ωφελούμενο/η. 

Ο πάροχος κατάρτισης που ανήκει ο/η κάθε ωφελούμενος/η, έχει υποχρέωση να διασφαλίσει και διευκολύνει τη συμμετοχή των ωφελούμενων στις εξετάσεις πιστοποίησης, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Οι εξετάσεις αυτές θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής των ωφελουμένων κατά την πρώτη εξέταση.

16.Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι προαιρετική;

Η συμμετοχή των ωφελούμενων στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι προαιρετική. Ο ωφελούμενος στην περίπτωση αποτυχίας επανεξετάζεται για μία επιπλέον φορά, εφόσον το επιθυμεί. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 200€. 

17.Πότε θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης;

Οι εξετάσεις πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των επανεξετάσεων πιστοποίησης, θα πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης και το αργότερο έως την 31/5/2020. Οι επανεξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργούνται εντός τριών (3) ημερών από την προηγούμενη εξέταση

18. Ποια θα είναι η διαδικασία των  εξετάσεων για την πιστοποίηση μετά το πέρας των 100 ωρών;

Ο κάθε πιστοποιημένος οίκος πιστοποίησης διαθέτει διαπιστευμένη διαδικασία εξετάσεων για την οποία Θα ενημερωθείτε σχετικά από τον Πάροχο κατάρτισης. Σε κάθε περίπτωση οι εξετάσεις αυτές θα  διεξάγονται  από απόσταση χωρίς φυσική παρουσία αποκλειστικά διαδικτυακά με on-line σύστημα επιτήρησης.