Τεχνική Υποστήριξη

Όταν ο χρήστης αντιμετωπίσει πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να επιλύσει μπορεί να απευθυνθεί στο HelpDesk της πλατφόρμας.

  • στα τηλέφωνα 801-11-22777 (κλήσεις μόνο από σταθερό αστική χρέωση) και 2410554026 από Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 μέχρι 17:00 
  • με Email στο support@edimitra.gr και ο μέγιστος χρόνος απόκρισης είναι μια εργάσιμη ημέρα.

Τηλεφωνική Υποστήριξη

Η παροχή τεχνικής βοήθειας από το HelpDesk θα προωθείται στο αρμόδιο τεχνικό τμήμα και θα ξεκινά με την καταγραφή του προβλήματος σύμφωνα με την περιγραφή του χρήστη.

Ο χρήστης θα πρέπει να περιγράψει το πρόβλημά του και να δώσει τα στοιχεία του ώστε να μπορεί να εντοπιστεί στην πλατφόρμα. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Email
  • Όνομα Χρήστη
  • Πάροχος Κατάρτισης

Το επόμενο βήμα είναι η αναγνώριση του προβλήματος και η αντιμετώπισή του. Ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος μπορεί να επιλυθεί εξ αποστάσεως, είτε με τη χρήση οδηγιών και συμβουλών είτε με τη χρήση προγραμμάτων απομακρυσμένης πρόσβασης όπως για παράδειγμα το AnyDesk. Πρόκειται για ελεύθερο λογισμικό που δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου υπολογιστή. Η βασική του αρχή είναι ότι πρέπει να τρέχει και στους δυο υπολογιστές (στον Η/Υ που θα είναι ο τεχνικός και στον Η/Υ που παρουσιάζει το πρόβλημα). 

Email

Οι χρήστες μπορούν να στείλουν email στο support@edimitra.gr και να αναφέρουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Ο χρόνος απόκρισης μέσω email είναι συνήθως μια ώρα αλλά εξαρτάται επίσης και από το φόρτο εργασίας της υπηρεσίας τεχνικής στήριξης. Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης είναι μια εργάσιμη ημέρα.


Τελευταία τροποποίηση: Tuesday, 7 April 2020, 5:02 PM